5 gode ideer til Socialdemokratiet

Lidt drilleri: Pernille Rosenkratz-Theil fra Socialdemokratiet efterlyser i dag 5 gode ideer til folketinget. Her er mine bud:

1. Sæt skatten på arbejde ned til 40%

2. Sæt Selskabsskatten ned til 12,5 %

3. Skær antal af offentligt ansatte ned med 4000 om året (naturlig afgang)

4. Slip de offentligt ansatte løs, væk med bureaukrati og kontrol, - og indfør tillid.

5. Afskaf efterlønnen

Læs mere på www.liberalalliance.dk om vækstplan. Der kan socialdemokratiet hente flere gode ideer!

Liberal Alliances vækstplan testet af DREAM

Urimelig ventetid på skadestuer, skolelukninger, problemer med hjemmepleje, manglende og mangelfuld uddannelse er velkendte overskrifter i aviserne. Vi vil allesammen gerne have del i velfærdsgoderne. men vi er for få til at betale. Vi har brug for at få mange flere ud på arbejdsmarkedet. De fleste vil gerne bidrage, men får ikke lov, fordi virksomhederne ikke har råd til at ansætte flere for tiden, og fordi mange af de opbyggede systemer er for stive.

Vi har brug for at sætte skatten ned. DREAM modellen , som også anvendes af vismændene, har beregnet, at Liberal Allliances vækstplan kan give op imod 200.000 nye fuldtidsjob, og en almindelig LO-familie vil få 45.000 kr mere i indkomst, hvert år……. Og vi vil styrke Danmarks konkurrenceevne.

Dedt er da sund fornuft! Giv Liberal Alliance stemmer til at få indlflydelse, så Danmark kan komme i det rette gear igen.

Ugens paradoks! - Skolefyringer!

Baggrund: Berlingske research siger efter en rundspørge hos 298 adspurgte skoleledere, at flere end hver tredje skole næste skoleår vil afskedige lærere uden at genansætte nye.  Skolelederne svarer samtidig, at der i indeværende skoleår er blevet fyret lærere på fire ud af ti skoler.

Kommentar: Regeringen taler om at den danske folkeskole skal være være helt i top. Samtidig afskediges der massevis af lærere. Det hænger ikke sammen. Vi vil allesammen gerne have en god folkeskole, men der er ikke penge til det. Der er for få, der tjener penge og for mange, der er på en eller anden form for overførselsindkomst.

Lad os derfor sætte skatten ned, så vi kan få flere i arbejde, - så vi bliver flere til at betale for velfærden. Så får vi råd til en folkeskole i superligaen.

Mere frihed, mindre barnepige!

Jeg synes, vi bliver omklamret af staten. Vi må ikke medbringe en kniv i bilen, hvis vi ikke er direkte på vej til at fiske/tage i spejderlejr/være til grill party. Vi må ikke gå med burka…….  (det har jeg heller ingen planer om). Jeg er absolut ikke-ryger, men selv jeg synes at staten går for vidt med sin rygepolitik. Vi må ikke have bestemte hunderacer, - og der skal betales fedtskat……… Staten har svaret på alt, - hvad du bør spise/drikke,  om du må bage boller til et møde osv. - Jeg tror at langt de fleste danskere sagtens kan administrere deres eget liv. Lad os slippe for at staten blander sig i alt! Christiansborg politikerne bør bruge deres tid på de vigtige spørgsmål, - nemlig hvordan kan Danmark blive konkurrencedygtig, hvordan kan Danmark sikre økonomi til velfærd i fremtiden osv.

Velfærd kommer ikke af sig selv

Vi har desværre fået indrettet samfundet sådan, at for få tjener penge og for mange er på overførselsindkomst. Det kan alle se er helt uholdbart. Derfor skal vi have flere i arbejde. De fleste vil gerne bidrage, men kan ikke få lov, fordi der ikke er job til dem. Derfor skal vi sætte skatten ned, så mange flere kan komme i arbejde. Virksomhedsskatten skal også ned, så Danmark kan blive konkurrencedygtig. - Så får vi råd til velfærd, særlig til de svage, der har brug for det.

Vi skal sikre de svageste i samfundet

Der er mange, der har brug for hjælp og positiv særbehandling. Derfor er der brug for bedre og mere velfærd. - Men ikke til os alle! Hovedparten af danskere skal klare sig selv og skal bidrage positivt til samfundet. De fleste vil gerne bidrage, de har bare ikke mulighed i dag, fordi skatten er for høj. Derfor skal vi sætte skatten ned, så vi kan få flere i arbejde.Når flere bidrager, får vi råd til at gøre mere for de svageste. - Og det er der brug for.

Send ikke regningen videre til vores børn og børnebørn.

Regningen for velfærden bliver større år for år. Vi vil nemlig have den bedste skole og de bedste sygehuse. Det er jeg enig i. Men vi skal betale regningen selv. Det kræver vækst: Flere mennesker i arbejde og flere nye danske produkter der kan sælges i udlandet. Ellers hænger regnskabet ikke sammen. Derfor skal skatten på arbejde ned på 40 %, så der kan skabes flere arbejdspladser. Jeg tror at de fleste danskere gerne vil bidrage positivt til samfundet, hvis bare de får muligheden. Og så skal vi have mindre bureaukrati og kontrol.

Motorvejen og den demokratiske proces

I en valgkampen frem til folketingsvalget har Motorvejsprojektet i Silkeborg fået en central placering i den lokale debat i Silkbeorgområdet. Sidst var overskriften “Motorvejen er igen på slingrekurs”.

Ny Alliance har ikke som parti taget stilling til motorvejen. - Men jeg er personligt ikke i tvivl om, at jeg er imod Kombilinien, hvor motorvejen føres ind i gennem tæt bymæssig bebyggelse. Jeg finder Resendallinjen langt bedre og vil arbejde aktivt for den.

Og jeg finder den demokatiske proces dybt bekymrende, - når regeringen som i denne sag vil gennemtrumfe et forslag på tværs af lokale holdninger og ønsker (omend der naturligvis er nogle i området, der er enige i Kombilinjen) .

Mere sundhed,-tak!

Sundhedsvæsenet er under pres. Og de ansatte er under pres. Ny Alliance mener, at der skal skal ske en del ændringer i vores måde at tænke på, hvis vi skal have råd til et supergodt sundhedsvæsen i fremtiden.Vi skal først og fremmest lægge en plan for, hvordan vi gradvis opprioriterer forebyggelse i forhold til behandling. Hvis vi ikke nu begynder at tage alvorligt fat på livsstilssygdomme, så vil presset på sundhedsvæsenet blive for stort.

Og så skal vi have forebyggelsen til at hænge sammen, så vi ikke laver kassetænkning i de forskellige dele af den offentlige sektor. Forebyggelse skal være en opgave ikke blot for kommuner og regioner i forbindelse med sundhedsvæsenet, men skal også være en opgave for byplanlæggere, når der arbejdes med trafik og grønne områder og for uddannelsessystemet.

I Ny Alliance mener vi også, at når frugt og grønt er sundt for os alle og kan forebygge forskellige lidelser, så må vi tage konsekvensen og sætte momsen ned på frugt og grønt - sådan alle kan få råd til det.

Vi skal også have sunhedsvæsenet til at hænge meget bedre sammen ved at bruge mere IT-teknologi, så f.eks. røntgenbillieder og laboratoriesvar kan kommenteres over lange afstande.

Hvordan tror du at vi kan få et bedre sundhedsvæsen?

Tillid eller kontrol - på offentlige arbejdspladser.

Når jeg taler med medarbejdere i den offentlige sektor, hører jeg ofte om problemet med kontrol - og manglende tillid. Mange medarbejdere mener, at de bruger alt for meget tid på at skrive rapporter og lave indberetninger og kontrollere tidsforbrug os.v. Der er faktisk medarbejdere, der mener at man kan øge effektiviteten med mindst 10%, hvis man undlader en del af bureaukratiet.

Hvis du oplever for megen kontrol (overflødig kontrol) og for lidt tillid, så kom med en kort beskrivelse af problemet og fortæl, hvordan du synes det skulle være.

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Det er en slags virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. Jeg skriver jævnligt indlæg på bloggen og alle er velkomne til at kommentere og diskutere. Helst med dit rigtige navn og ikke under et opfundet navn -pseudonym-. Bloggen er allerbedst, når deltagerne diskuterer med hinanden, og ikke forventer konkrete svar fra mig på deres indlæg. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.

Skal vi arbejde for mindre bureaukrati i det offentlige?

Vis resultat