Vibeke Riemer

Vibeke Riemer er uddannet som speciallæge i samfundsmedicin og HD i organisation. Sammen med Lars Kolind ejer og driver hun godset Løndal Østerskov, der har 500 ha skov og en hovedbygning, der er ramme for mange forskellige aktiviteter.

Vibeke Riemer har til 1. januar 2013 ejet og drevet virksomheden PeopleTools, der udvikler psykologiske analyseværktøjer og HR-processer til brug for offentlige og private virksomheder til rekruttering, teambuilding, lederudvikling og projektledelse.

Vibeke har igennem mange år været optaget af udvikling af børn og unge, - gennem spejderarbejde, - har i årenes løb haft mange ledelsesjob, herunder medlem af landsbestyrelsen for Det Danske Spejderkorps, formand for internationalt udvalg og formand for kommunikationsudvalget. Vibeke har været medlem af Finance Committee i The World Association of Girl Guides and Girl Scouts og er i dag Præsident for støtteorganisationen for Pigespejdernes Verdensorganisation.

Vibeke har arbejdet som læge, været ansat i sundhedsstyrelsen, Dansk Institut for Sundhedsvæsenet og arbejdet i Finansministeriet med modernisering og udvikling af den offentlige sektor. Vibeke har også arbejdet en del år som ledelseskonsulent.

Blandt andre tillidsposter har Vibeke været formand for flere daginstitutionsbestyrelser, været medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd og været aktiv i Amnesty International.

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Det er en slags virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. Jeg skriver jævnligt indlæg på bloggen og alle er velkomne til at kommentere og diskutere. Helst med dit rigtige navn og ikke under et opfundet navn -pseudonym-. Bloggen er allerbedst, når deltagerne diskuterer med hinanden, og ikke forventer konkrete svar fra mig på deres indlæg. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.

Skal vi arbejde for mindre bureaukrati i det offentlige?

Vis resultat