Mere gang i Danmark

Trist at tænke på at nedenstående betragtninger bliver ved at være vigtige og relevante,- år ud og år ind. Det kræver nemlig politisk mod til at gennemføre de helt nødvendige ændringer, der skal sikre Danmark fremover.

Vores konkurrencekraft er dalet meget, der er kæmpe pres på de offentlige ydelser, offentlige ydelser forringes, vores offentligt ansatte har for lidt råderum og der er for meget kontrol. Så alt i alt oplever mange danskere, at trods en høj skat og en række afgifter, så kan det offentlige system slet ikke følge med (skolelukninger, ventetider, dårlig service, mangelfuld uddannelse, dårlige faciliteter, nedslidning af kloaksystemet osv.)

Og det synes ikke blive bedre. - Mindre end 50 % af danskerne skal forsørge den anden halvdel, fordi vi ikke har gang i væksten, fordi alt for mange står uden for arbejdsmarkedet.

Jeg tror at alle gerne vil bidrage og yde noget. Derfor skal vi sætte skatten ned, så Danmark bliver konkurrencedygtig og vi får mange flere i arbejde. - Så er der flere til at betale for velfærden, ikke mindst for de svage.

Sund fornuft, men det kræver mod.

Danmark skal være et godt sted også for vores børn og børnebørn, og vi skal ikke efterlade dem med kæmpe regninger for ting, som vi burde have gjort nu. Så i stedet for at løbe i zig-zag efter meningsmålingerne nu, skal vi nu arbejde på at få et bæredygtigt Danmark:

  • Vi skal have et socialt bæredygtigt Danmark, hvor alle kan og vil bidrage. - Vi har brug for alle og vi skal have plads til alle.
  • Vi skal have et økonomisk bæredygtigt Danmark ved at investere massivt i uddannelse og forskning og
  • Vi skal få globaliseringen til at arbejde for os og ikke imod os, altså arbejde med fordele fremfor at stirre os blinde på trusler
  • Vi skal have et energi- og miljømæssigt bæredygtigt Danmark, - og hvis vi er dygtige, så sørger vi for at udvikle ideer og metoder, der kan eksporteres.
  • Vi skal have bæredygtig velfærd, der byger på tillid og professionalisme og hvor der tages udgangspunkt i de enkelte menneskers ressoucer. På sundhedsområdet skal vi prioritere forebyggelse langt højere end i dag. - Ellers får vi ikke råd til velfærden i fremtiden.

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Det er en slags virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. Jeg skriver jævnligt indlæg på bloggen og alle er velkomne til at kommentere og diskutere. Helst med dit rigtige navn og ikke under et opfundet navn -pseudonym-. Bloggen er allerbedst, når deltagerne diskuterer med hinanden, og ikke forventer konkrete svar fra mig på deres indlæg. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.

Skal vi arbejde for mindre bureaukrati i det offentlige?

Vis resultat