Arkiv for kategorien 'Tillid og kontrol'

Hjemmehjælperens hårde valg

FOA stiller i en stor annonce skarpt på hjemmehjælpernes hårde valg: Skal jeg undlade at tage de svageste ud af sengen idag? eller undlade at give dem det ugentlige bad? eller undlade at skifte forbindinger?

All kan blive enige om, at de ældre skal have ordentlig pleje og behandling og det skal ske med respekt og værdighed. Enhedslisten har endda opstillet 10 krav, som de mener ældre skal have opfyldt. Og jeg er fuldstændig enig i alle disse krav. 

På Social & Sundhedskolen i Skive idag ville de studerende gerne drøfte holdninger og etik med repræsentanter for de politiske partier. Men der var gennemgående noget urealistiske forestillinger om, hvordan vi kan skaffe flere penge til mere velfærd. Standardsvarene er “de rige må betale noget mere”, eller så må vi spare nogle andre steder. - Jeg er glad for at vi  i Liberal Alliance har valgt en tredje vej. Nemlig vækst. Væksten skal komme fra det private erhvervsliv. Det skal gøres mere attraktivt at arbejde (skatten ned) og at skabe arbejdspladser (selskabsskatten skal ned). Vi skal have mange flere ud på arbejdsmarkedet. Så får vi råd til bedre og mere uddannelse og bedre velfærd for de ældre. 

Rystende oplevelse i sundhedsvæsenet

Min gamle far på 94 har klaret sig fysisk og mentalt flot alene i eget hjem indtil en akut infektion sendte ham på sygehus for 5 mdr. siden. På en akut afdeling har ingen tid til at fokusere på ernæring og aktivering, og gamle mennesker bliver mærkbart dårligere hver dag, hvis der ikke gøres en målrettet indsats. Det blev til liggesår, transplantationer af liggesår, aflkræftning og stor forvirring over at blive sendt rundt i “manegen” til forskellige afdelinger og sygehuse. 2-3 uger på en venteplads på et “optræningscenter” betød bare endnu mere venten og hver dag forringelse. - Resultat naturligvis, at vores far nu er permanent plejekrævende og kan komme til at koste samfundet masser af penge.

Desværre er det bare ét enkelt eksempel ud af frygtelig mange.

Tænk hvis vi havde et sundhedsvæsen, der kunne sætte massivt ind fra starten med det ene mål at få patienterne så raske som muligt og samtidig koste samfundet færrest penge i det lange løb.

Mere frihed, mindre barnepige!

Jeg synes, vi bliver omklamret af staten. Vi må ikke medbringe en kniv i bilen, hvis vi ikke er direkte på vej til at fiske/tage i spejderlejr/være til grill party. Vi må ikke gå med burka…….  (det har jeg heller ingen planer om). Jeg er absolut ikke-ryger, men selv jeg synes at staten går for vidt med sin rygepolitik. Vi må ikke have bestemte hunderacer, - og der skal betales fedtskat……… Staten har svaret på alt, - hvad du bør spise/drikke,  om du må bage boller til et møde osv. - Jeg tror at langt de fleste danskere sagtens kan administrere deres eget liv. Lad os slippe for at staten blander sig i alt! Christiansborg politikerne bør bruge deres tid på de vigtige spørgsmål, - nemlig hvordan kan Danmark blive konkurrencedygtig, hvordan kan Danmark sikre økonomi til velfærd i fremtiden osv.

Tillid eller kontrol - på offentlige arbejdspladser.

Når jeg taler med medarbejdere i den offentlige sektor, hører jeg ofte om problemet med kontrol - og manglende tillid. Mange medarbejdere mener, at de bruger alt for meget tid på at skrive rapporter og lave indberetninger og kontrollere tidsforbrug os.v. Der er faktisk medarbejdere, der mener at man kan øge effektiviteten med mindst 10%, hvis man undlader en del af bureaukratiet.

Hvis du oplever for megen kontrol (overflødig kontrol) og for lidt tillid, så kom med en kort beskrivelse af problemet og fortæl, hvordan du synes det skulle være.

Derfor stiller jeg op for Liberal Alliance

Jeg stiller op for Liberal Alliance fordi der er brug for politisk mod til at gennemføre de helt nødvendige ændringer, der skal sikre Danmark fremover. Danmark skal være et godt sted også for vores børn og børnebørn, og vi skal ikke efterlade dem med kæmpe regninger for ting, som vi burde have gjort nu.

Vores konkurrencekraft daler, der er kæmpe pres på de offentlige ydelser, mange offentlige ydelser forringes, vores offentligt ansatte har for lidt råderum og der er for meget kontrol. Så alt i alt oplever mange danskere, at trods en meget høj skat og en række afgifter, så kan det offentlige system slet ikke følge med (skolelukninger, ventetider, dårlig service, mangelfuld uddannelse, dårlige faciliteter, nedslidning af kloaksystemet osv.)

OG DET BLIVER KUN VÆRRE! - Mindre end 50 % af danskerne skal forsørge den anden halvdel, fordi vi ikke har gang i væksten, fordi alt for mange står uden for arbejdsmarkedet, måske fordi det ikke altid kan betale sig at arbejde.

Jeg tror at alle gerne vil bidrage og yde noget. Derfor skal vi have skatten ned på 40 % og selskabsskatten ned på 12,5 %, så Danmark bliver konkurrencedygtig og vi får mange flere i arbejde. - Så er der flere til at betale for velfærden, ikke mindst for de svage.

Sund fornuft, men det kræver mod. - Det har Liberal Alliance, derfor stiller jeg op!

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Det er en slags virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. Jeg skriver jævnligt indlæg på bloggen og alle er velkomne til at kommentere og diskutere. Helst med dit rigtige navn og ikke under et opfundet navn -pseudonym-. Bloggen er allerbedst, når deltagerne diskuterer med hinanden, og ikke forventer konkrete svar fra mig på deres indlæg. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.

Skal vi arbejde for mindre bureaukrati i det offentlige?

Vis resultat