Arkiv for kategorien 'Sundhedsvæsen'

Forskelsbehandling i sundhedsvæsenet, - ja tak!

“Lavtuddannede borgere skal fremover oftere indkaldes til kontrol end de højtuddannede”. Sådan lyder budskabet nu fra sundhedsminister Nick Hækkerup (S).

Det lyder da som en glimrende ide, bortset fra at man ikke kan eller skal sortere folk alene ud fra uddannelse. Men det er bare ikke nogen nyhed. Sådan har man jo altid gjort i de dele af sundhedsvæsenet, hvor medarbejderne har fået lov at bruge deres sunde fornuft. Sundhedsplejersker har mig bekendt været fleksible i forhold til “kontrolbesøg” og fulgt mindre op på de mødre, der pga.. uddannelse eller godt netværk eller andet havde “styr på tingene”. På den måde har de kunnet bruge flere ressourcer på dem, der havde mere behov. - Blot som eksempel.

Så forskelsbehandling - ja tak!

Det syge sundhedsvæsen

Er i selskab med nogle venner. Desværre har hver af vennerne en historie fra deres egen familie eller vennekreds om det svigtende sundhedsvæsen. Ikke mindst ældre og alvorligt syge, f.eks. kræftpatienter svigtes helt urimeligt. Vores fælles erkendelse er, at man som pårørende skal kæmpe hårdt for at få den behandling og de vilkår, som patienter bør have. Og her taler vi om helt basale ting, ikke urimelige krav på nogen måde.

Hvorfor er det mon blevet sådan? - Når man på nogen sygehuse og nogen afdelinger og nogen plejehjem kan levere god kvalitet?  Det er nemlig langt fra altid den hurtige konklusion om nedskæringer, der er den rigtige.

Hjemmehjælperens hårde valg

FOA stiller i en stor annonce skarpt på hjemmehjælpernes hårde valg: Skal jeg undlade at tage de svageste ud af sengen idag? eller undlade at give dem det ugentlige bad? eller undlade at skifte forbindinger?

All kan blive enige om, at de ældre skal have ordentlig pleje og behandling og det skal ske med respekt og værdighed. Enhedslisten har endda opstillet 10 krav, som de mener ældre skal have opfyldt. Og jeg er fuldstændig enig i alle disse krav. 

På Social & Sundhedskolen i Skive idag ville de studerende gerne drøfte holdninger og etik med repræsentanter for de politiske partier. Men der var gennemgående noget urealistiske forestillinger om, hvordan vi kan skaffe flere penge til mere velfærd. Standardsvarene er “de rige må betale noget mere”, eller så må vi spare nogle andre steder. - Jeg er glad for at vi  i Liberal Alliance har valgt en tredje vej. Nemlig vækst. Væksten skal komme fra det private erhvervsliv. Det skal gøres mere attraktivt at arbejde (skatten ned) og at skabe arbejdspladser (selskabsskatten skal ned). Vi skal have mange flere ud på arbejdsmarkedet. Så får vi råd til bedre og mere uddannelse og bedre velfærd for de ældre. 

Rystende oplevelse i sundhedsvæsenet

Min gamle far på 94 har klaret sig fysisk og mentalt flot alene i eget hjem indtil en akut infektion sendte ham på sygehus for 5 mdr. siden. På en akut afdeling har ingen tid til at fokusere på ernæring og aktivering, og gamle mennesker bliver mærkbart dårligere hver dag, hvis der ikke gøres en målrettet indsats. Det blev til liggesår, transplantationer af liggesår, aflkræftning og stor forvirring over at blive sendt rundt i “manegen” til forskellige afdelinger og sygehuse. 2-3 uger på en venteplads på et “optræningscenter” betød bare endnu mere venten og hver dag forringelse. - Resultat naturligvis, at vores far nu er permanent plejekrævende og kan komme til at koste samfundet masser af penge.

Desværre er det bare ét enkelt eksempel ud af frygtelig mange.

Tænk hvis vi havde et sundhedsvæsen, der kunne sætte massivt ind fra starten med det ene mål at få patienterne så raske som muligt og samtidig koste samfundet færrest penge i det lange løb.

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Det er en slags virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. Jeg skriver jævnligt indlæg på bloggen og alle er velkomne til at kommentere og diskutere. Helst med dit rigtige navn og ikke under et opfundet navn -pseudonym-. Bloggen er allerbedst, når deltagerne diskuterer med hinanden, og ikke forventer konkrete svar fra mig på deres indlæg. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.

Skal vi arbejde for mindre bureaukrati i det offentlige?

Vis resultat