Arkiv for kategorien 'Ledighed'

Pinagtigt med besparelser til handicappede m.fl.

Det er dybt deprimerende at læse i medierne om, hvordan der for tiden skæres ned i ydelser til f.eks. handicappede børn eller i ældreplejen. Det kan vi ikke være bekendt i et velfærdssamfund, der skal tage sig godt af de svageste. Men der er meget delte meninger om, hvorden vi kan få råd til t gøre det bedre. Nogle mener at skatten skal op, særligt for de rigeste, eller at skatten for virksomheder skal sættes op. - Desværre hjælper det ikke nok. - Det gør det kun værre. Vores problem i Danmark er, at vi sidder fast i velfærdsfælden. Der er idag under 50 % af befolkningen, der er i arbejde og derfor kan forsørge sig selv og den anden halvdel. De fleste kan se, at det er helt uholdbart.

Det, der skal gøres, lyder for nogen mennesker mærkeligt. Det er nemlig at sætte skatten væsentligt ned, så mange flere kan komme i arbejde. Det kan ske, når virksomhedernes omkostninger ved at ansætte medarbejdere bliver lavere (når skatten sættes ned). Så kan der blive ansat flere, - og samtidig får de, der er i arbejde lov til at beholde mere af lønnen. Det kan sætte noget forbrug igang, som igen kan støtte beskæftigelsen.

Det kan de allersvageste ikke gå og vente på, derfor kan det være nødvendigt at bruge flere penge i en kortere periode, indtil virkningen af skattelettelserne begynder at komme. -

Arbejderpolitik

Onsdag skal jeg besøge 3f afdelingen i Bjerringbro hvor Grundfos er langt den største arbejdsplads. Jeg gætter på at de fleste stemmer S, SF eller Ø for at få længere dagpengeperiode, efterløn og andre velfærdsgoder. Kun få vil have forståelse for Liberal Alliances politik med 40% skat og lavere selskabsskat. Ingen tror at de ting kommer 3f medlemmerne til gavn.

Men det gør de i høj grad.

Grundfos har ca. 4.500 medarbejdere i Bjerringbro, heraf godt 3.000 i produktionen. Ca. 1.000 arbejder på udviklings- og teknologicentret, heraf mange PhD’er, ingeniører og andre med lange videregående uddannelser. Når de har udviklet en ny pumpeserie og projekteret den fabrik der skal fremstille pumperne, går en sværm af smede, maskinarbejdere, specialarbejdere og (hovedsagelig danske) underleverandører i gang med at bygge fabrikken i en af de fabrikshaller der er blevet ledige fordi en ældre produktion nu er udflyttet tul Ungarn, Mexico eller Kina. Fabrikken er flyttet, men bygningen og medarbejderne er der stadig; nu blot i gang med næste nye fabrik og produktion.

Arbejderne i Bjerringbro ved godt, at fabrikkerne er tomme om fem eller ti år, hvis ikke ingeniørerne i udviklingscentret (dem “oppe på bakken”) til stadighed udvikler nye produkter og fabrikker. Uden ingeniørerne ville der være 3.000 familier uden jobs og arbejdsindkomst i Bjerringbro og omegn. Derfor er det allervigtigste for arbejderne ikke om de får 5 eller 10 kroner mere i timen, længere dagpengeperiode eller bedre efterløn. Det er om Grundfos holder fast på at have 1000 ingeniører og specialister ansat oppe på bakken. For uden dem ingen arbejdspladser i fabrikkerne.

Selvom Grundfos er kendt for at tage vidtgående socialt ansvar er virksomheden også en del af den globale konkurrence. I det lange løb kan Grundfos ikke fastholde 1000 ingeniører og specialister i Bjerringbro, hvis det er markant dyrere at udvikle nye produkter og produktionslinjer i Danmark i forhold til udlandet. Det er her, skatten kommer ind: Hvis skatten var 40% ville ingeniørerne være mere motiveret til at arbejde i Danmark (og Bjerringbro) og hvis den danske selskabsskat blev halveret, ville det være fordelagtigt at have endnu flere aktiviteter i Danmark.

Derfor er Liberal Alliances krav om 40% skat på arbejde ikke bare godt for 3f medlemmerne i Bjerringbro; det er forudsætningen for at de har jobs om fem eller ti år. De fleste 3f medlemmer bor og arbejder der hvor de kommer fra. Anderledes med ingeniører og andre med lange, videregående uddannelser. De har langt lettere ved at flytte. De taler fremmedsprog og der er brug for deres specialviden i andre lande. Hvis forholdene i Danmark bliver for sure for dem, så flytter de simpelt hen. Det er der allerede ca 40.000 danskere med lange videregående uddannelser der har gjort; vel at mærke 40.000 flere end de udlændinge der er rejst hertil.

Liberal Alliances politik skaber arbejdspladser. Det er det, beregningerne i DREAM modellen siger. Er det ikke det, der burde kaldes arbejderpolitik?

Hvad mener du? Skriv en kommentar.

Det bliver kun værre——-

Velkendte dårlige nyheder:

Skoler lukkes, undervisningstimer skæres ned, skoler lægges sammen, børnehaver nedlægges eller lægges sammen til store institutioner, flere lukkedage, tidligere lukning. Færre minutter til hjemmehjælpsbesøg, lange ventetider på skadestuen, længere afstande til sygehuse, skoler osv. og problemer med at få kontakt til offentlige myndigheder.

Og det bliver kun værre, - fordi der ikke er nok mennesker til at betale for velfærden. Med flere ældre bliver det endnu værre.

Vi er nødt til at sadle helt om.

Derfor er vi nødt til at gøre det attraktivt at arbejde og attraktivt at skabe flere arbejdspladser. Derfor skal skatten på arbejde ned på 40% og selskabsskatten ned på 12,5 %, så vi kan skabe vækst og fremgang. Så bliver vi flere til at betale for velfærden.

Liberal Alliances vækstplan testet af DREAM

Urimelig ventetid på skadestuer, skolelukninger, problemer med hjemmepleje, manglende og mangelfuld uddannelse er velkendte overskrifter i aviserne. Vi vil allesammen gerne have del i velfærdsgoderne. men vi er for få til at betale. Vi har brug for at få mange flere ud på arbejdsmarkedet. De fleste vil gerne bidrage, men får ikke lov, fordi virksomhederne ikke har råd til at ansætte flere for tiden, og fordi mange af de opbyggede systemer er for stive.

Vi har brug for at sætte skatten ned. DREAM modellen , som også anvendes af vismændene, har beregnet, at Liberal Allliances vækstplan kan give op imod 200.000 nye fuldtidsjob, og en almindelig LO-familie vil få 45.000 kr mere i indkomst, hvert år……. Og vi vil styrke Danmarks konkurrenceevne.

Dedt er da sund fornuft! Giv Liberal Alliance stemmer til at få indlflydelse, så Danmark kan komme i det rette gear igen.

Velfærd kommer ikke af sig selv

Vi har desværre fået indrettet samfundet sådan, at for få tjener penge og for mange er på overførselsindkomst. Det kan alle se er helt uholdbart. Derfor skal vi have flere i arbejde. De fleste vil gerne bidrage, men kan ikke få lov, fordi der ikke er job til dem. Derfor skal vi sætte skatten ned, så mange flere kan komme i arbejde. Virksomhedsskatten skal også ned, så Danmark kan blive konkurrencedygtig. - Så får vi råd til velfærd, særlig til de svage, der har brug for det.

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Det er en slags virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. Jeg skriver jævnligt indlæg på bloggen og alle er velkomne til at kommentere og diskutere. Helst med dit rigtige navn og ikke under et opfundet navn -pseudonym-. Bloggen er allerbedst, når deltagerne diskuterer med hinanden, og ikke forventer konkrete svar fra mig på deres indlæg. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.

Skal vi arbejde for mindre bureaukrati i det offentlige?

Vis resultat