Arkiv for kategorien 'Ikke kategoriseret'

Forskelsbehandling i sundhedsvæsenet, - ja tak!

“Lavtuddannede borgere skal fremover oftere indkaldes til kontrol end de højtuddannede”. Sådan lyder budskabet nu fra sundhedsminister Nick Hækkerup (S).

Det lyder da som en glimrende ide, bortset fra at man ikke kan eller skal sortere folk alene ud fra uddannelse. Men det er bare ikke nogen nyhed. Sådan har man jo altid gjort i de dele af sundhedsvæsenet, hvor medarbejderne har fået lov at bruge deres sunde fornuft. Sundhedsplejersker har mig bekendt været fleksible i forhold til “kontrolbesøg” og fulgt mindre op på de mødre, der pga.. uddannelse eller godt netværk eller andet havde “styr på tingene”. På den måde har de kunnet bruge flere ressourcer på dem, der havde mere behov. - Blot som eksempel.

Så forskelsbehandling - ja tak!

5 gode ideer til Socialdemokratiet

Lidt drilleri: Pernille Rosenkratz-Theil fra Socialdemokratiet efterlyser i dag 5 gode ideer til folketinget. Her er mine bud:

1. Sæt skatten på arbejde ned til 40%

2. Sæt Selskabsskatten ned til 12,5 %

3. Skær antal af offentligt ansatte ned med 4000 om året (naturlig afgang)

4. Slip de offentligt ansatte løs, væk med bureaukrati og kontrol, - og indfør tillid.

5. Afskaf efterlønnen

Læs mere på www.liberalalliance.dk om vækstplan. Der kan socialdemokratiet hente flere gode ideer!

Motorvejen og den demokratiske proces

I en valgkampen frem til folketingsvalget har Motorvejsprojektet i Silkeborg fået en central placering i den lokale debat i Silkbeorgområdet. Sidst var overskriften “Motorvejen er igen på slingrekurs”.

Ny Alliance har ikke som parti taget stilling til motorvejen. - Men jeg er personligt ikke i tvivl om, at jeg er imod Kombilinien, hvor motorvejen føres ind i gennem tæt bymæssig bebyggelse. Jeg finder Resendallinjen langt bedre og vil arbejde aktivt for den.

Og jeg finder den demokatiske proces dybt bekymrende, - når regeringen som i denne sag vil gennemtrumfe et forslag på tværs af lokale holdninger og ønsker (omend der naturligvis er nogle i området, der er enige i Kombilinjen) .

Mere sundhed,-tak!

Sundhedsvæsenet er under pres. Og de ansatte er under pres. Ny Alliance mener, at der skal skal ske en del ændringer i vores måde at tænke på, hvis vi skal have råd til et supergodt sundhedsvæsen i fremtiden.Vi skal først og fremmest lægge en plan for, hvordan vi gradvis opprioriterer forebyggelse i forhold til behandling. Hvis vi ikke nu begynder at tage alvorligt fat på livsstilssygdomme, så vil presset på sundhedsvæsenet blive for stort.

Og så skal vi have forebyggelsen til at hænge sammen, så vi ikke laver kassetænkning i de forskellige dele af den offentlige sektor. Forebyggelse skal være en opgave ikke blot for kommuner og regioner i forbindelse med sundhedsvæsenet, men skal også være en opgave for byplanlæggere, når der arbejdes med trafik og grønne områder og for uddannelsessystemet.

I Ny Alliance mener vi også, at når frugt og grønt er sundt for os alle og kan forebygge forskellige lidelser, så må vi tage konsekvensen og sætte momsen ned på frugt og grønt - sådan alle kan få råd til det.

Vi skal også have sunhedsvæsenet til at hænge meget bedre sammen ved at bruge mere IT-teknologi, så f.eks. røntgenbillieder og laboratoriesvar kan kommenteres over lange afstande.

Hvordan tror du at vi kan få et bedre sundhedsvæsen?

Paradoks: Vi mangler arbejdskraft, - men har mange uudnyttede ressourcer.

I Danmark er der i dag mangel på arbejdskraft på en række områder. Ledigheden har nået et lavpunkt og vi er begyndt at søge arbejdskraft udenfor landets grænser. Det er i sig selv ikke nogen dårlig ide, - men jeg så gerne at vi først forsøgte at bruge de mange uudnyttede menneskelige ressourcer, som vi har i Danmark i forvejen. I Danmark er der i alt ca. 900.000 mennesker på overførselsindkomst i forhold ud af en befolkning på 5 millioner. Der er mange gode grunde til at der er folk på overførselsindkomster. - Men mon ikke det store tal alt i alt tyder på, at vi har fået indrettet samfund og arbejdspladser, sådan at der ikke rigtig er plads til alle?

Jeg mener vi har behov for et langt mere fleksibelt arbejdsmarked, med fleksible job og økonomiske incita menter, der gør at alle - som kan - har lyst til at bidrage og altså lyst til at arbejde. Nogle har det godt med at arbejde 50 timer om ugen, andre kan kun klare 15 timer. - Min pointe er, at der er brug for alle, og at vi skal have plads til alle.

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Det er en slags virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. Jeg skriver jævnligt indlæg på bloggen og alle er velkomne til at kommentere og diskutere. Helst med dit rigtige navn og ikke under et opfundet navn -pseudonym-. Bloggen er allerbedst, når deltagerne diskuterer med hinanden, og ikke forventer konkrete svar fra mig på deres indlæg. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.

Skal vi arbejde for mindre bureaukrati i det offentlige?

Vis resultat