Arkiv for oktober 2007

Mere sundhed,-tak!

Sundhedsvæsenet er under pres. Og de ansatte er under pres. Ny Alliance mener, at der skal skal ske en del ændringer i vores måde at tænke på, hvis vi skal have råd til et supergodt sundhedsvæsen i fremtiden.Vi skal først og fremmest lægge en plan for, hvordan vi gradvis opprioriterer forebyggelse i forhold til behandling. Hvis vi ikke nu begynder at tage alvorligt fat på livsstilssygdomme, så vil presset på sundhedsvæsenet blive for stort.

Og så skal vi have forebyggelsen til at hænge sammen, så vi ikke laver kassetænkning i de forskellige dele af den offentlige sektor. Forebyggelse skal være en opgave ikke blot for kommuner og regioner i forbindelse med sundhedsvæsenet, men skal også være en opgave for byplanlæggere, når der arbejdes med trafik og grønne områder og for uddannelsessystemet.

I Ny Alliance mener vi også, at når frugt og grønt er sundt for os alle og kan forebygge forskellige lidelser, så må vi tage konsekvensen og sætte momsen ned på frugt og grønt - sådan alle kan få råd til det.

Vi skal også have sunhedsvæsenet til at hænge meget bedre sammen ved at bruge mere IT-teknologi, så f.eks. røntgenbillieder og laboratoriesvar kan kommenteres over lange afstande.

Hvordan tror du at vi kan få et bedre sundhedsvæsen?

Tillid eller kontrol - på offentlige arbejdspladser.

Når jeg taler med medarbejdere i den offentlige sektor, hører jeg ofte om problemet med kontrol - og manglende tillid. Mange medarbejdere mener, at de bruger alt for meget tid på at skrive rapporter og lave indberetninger og kontrollere tidsforbrug os.v. Der er faktisk medarbejdere, der mener at man kan øge effektiviteten med mindst 10%, hvis man undlader en del af bureaukratiet.

Hvis du oplever for megen kontrol (overflødig kontrol) og for lidt tillid, så kom med en kort beskrivelse af problemet og fortæl, hvordan du synes det skulle være.

Mere velfærd og mindre skat!

Det lyder paradoksalt, men kan godt lade sig gøre.

Hvordan kan man få mere velfærd ud af mindre skat?

Ideen i Ny Alliances skatteforslag er at en skattreduktion til 40% giver mere dynamik i samfundet. Det skal være attraktivt, - det skal altså kunne betale sig at arbejde mere. Det kan det, hvis skatten sænkes markant. En skat på 40% skulle gerne friste mange til at blive længere på arbejdsmarkedet, andre til at arbejde mere, give flere lyst til at arbejde i Danmark i stedet for i udlandet, og mindske skattespekulation og sort arbejde.

Der er rigtig mange mennesker, der i dag betaler topskat, - og det er bestemt ikke kun “de rige”. Men den samlede sum af penge, som vi kommer til at mangle i skat, hvis vi sætter skatten ned, er ganske lille i forhold til statens samlede indkomst fra skatter og afgifter, nemlig under 5 % af et beløb på ca. 820 milliarder kroner.

Ny Alliance vil naturligvis finansiere det, som mangler, og det er der en række måder at gøre på. Det gøres bl.a. på følgende måder:

  • de højtlønnede skal betale et betydeligt højere beløb for at være med i en efterlønsordning
  • pensionsbeskatningen skal ændres så vi betaler skatten med det samme. - Så undgår vi også spekulation i at flytte til udlandet, når man har fået fradraget og så slippe for skatten.
  • øgede energiafgifter på erhvervslivet (det skal vi alligevel for at opnå bæredygtighed)

Du er velkommen med kommentarer og spørgsmål om hvordan! - Se menupunkt om 40% skat.

Derfor stiller jeg op for Liberal Alliance

Jeg stiller op for Liberal Alliance fordi der er brug for politisk mod til at gennemføre de helt nødvendige ændringer, der skal sikre Danmark fremover. Danmark skal være et godt sted også for vores børn og børnebørn, og vi skal ikke efterlade dem med kæmpe regninger for ting, som vi burde have gjort nu.

Vores konkurrencekraft daler, der er kæmpe pres på de offentlige ydelser, mange offentlige ydelser forringes, vores offentligt ansatte har for lidt råderum og der er for meget kontrol. Så alt i alt oplever mange danskere, at trods en meget høj skat og en række afgifter, så kan det offentlige system slet ikke følge med (skolelukninger, ventetider, dårlig service, mangelfuld uddannelse, dårlige faciliteter, nedslidning af kloaksystemet osv.)

OG DET BLIVER KUN VÆRRE! - Mindre end 50 % af danskerne skal forsørge den anden halvdel, fordi vi ikke har gang i væksten, fordi alt for mange står uden for arbejdsmarkedet, måske fordi det ikke altid kan betale sig at arbejde.

Jeg tror at alle gerne vil bidrage og yde noget. Derfor skal vi have skatten ned på 40 % og selskabsskatten ned på 12,5 %, så Danmark bliver konkurrencedygtig og vi får mange flere i arbejde. - Så er der flere til at betale for velfærden, ikke mindst for de svage.

Sund fornuft, men det kræver mod. - Det har Liberal Alliance, derfor stiller jeg op!

Paradoks: Vi mangler arbejdskraft, - men har mange uudnyttede ressourcer.

I Danmark er der i dag mangel på arbejdskraft på en række områder. Ledigheden har nået et lavpunkt og vi er begyndt at søge arbejdskraft udenfor landets grænser. Det er i sig selv ikke nogen dårlig ide, - men jeg så gerne at vi først forsøgte at bruge de mange uudnyttede menneskelige ressourcer, som vi har i Danmark i forvejen. I Danmark er der i alt ca. 900.000 mennesker på overførselsindkomst i forhold ud af en befolkning på 5 millioner. Der er mange gode grunde til at der er folk på overførselsindkomster. - Men mon ikke det store tal alt i alt tyder på, at vi har fået indrettet samfund og arbejdspladser, sådan at der ikke rigtig er plads til alle?

Jeg mener vi har behov for et langt mere fleksibelt arbejdsmarked, med fleksible job og økonomiske incita menter, der gør at alle - som kan - har lyst til at bidrage og altså lyst til at arbejde. Nogle har det godt med at arbejde 50 timer om ugen, andre kan kun klare 15 timer. - Min pointe er, at der er brug for alle, og at vi skal have plads til alle.

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Det er en slags virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. Jeg skriver jævnligt indlæg på bloggen og alle er velkomne til at kommentere og diskutere. Helst med dit rigtige navn og ikke under et opfundet navn -pseudonym-. Bloggen er allerbedst, når deltagerne diskuterer med hinanden, og ikke forventer konkrete svar fra mig på deres indlæg. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.

Skal vi arbejde for mindre bureaukrati i det offentlige?

Vis resultat